TYPHOON

Balningsanläggning i Colombier, Switzerland
Att transportera de färdiga balarna är enkelt
De färdiga balarna lagras för vidare transport vid ett passande tillfälle

En balpress för tuff och påfrestande avfallshantering

Typhoon balpress är den kraftigaste av vårt unika balningssystem för avfallsfraktioner, kapabel att hantera upp till 30-35 balar/timme (upp till 50 ton per timma) på så lite som 40 kW effekt, vilket gör den till ett väldigt energieffektivt sätt att hantera och lagra avfallsmaterial.

Typhoonmodellen har en plastarenhet av "helikopter-typ" och finns med utmatning av balarna antingen åt endera sidan eller framåt där det krävs för smalare installationsyta. Dubbla inmatningstransportörer underlättar ilastning och ökar kapaciteten på balpressen. De färdiga balarna matas ut på en baltransportör som har plats för upp till 3 färdiga balar. Finns också med spilltransportör som tillval.

Alla våra balpressar är slitstarka och gjorda för riktigt tuffa tag, men för riktigt seriös hantering och lagring av avfallsmaterial är Typhoon en väldigt kostnadseffektiv lösning som kommer att klara många, många år av hårt arbete.

Lämplig för balning av: Hushållssopor, RDF, SRF, återvinning, betmassa, ensilage

Ungefärliga mått för Tornado balpress
Alla mått är ungefärliga.
Variationer kan förekomma beroende på konfiguration och tillval.