Tekniken och konceptet

Att bygga ett hållbart samhälle

Gårdagens samhälle, med dålig lukt och hälsofarligt avfallI många år har avfall hämtats av speciella lastbilar eller avyttrats i sopcontainers som sedan dumpades som fyllnadsmassor på soptippar eller byggplatser. Att hantera och lagra sopor på detta sätt har generellt förknippats med dålig lukt, brandrisk och helt oacceptabel miljöpåverkan.

Flexus Balasystem AB har utvecklat en unik metod som helt har ändrat hantering och lagring av avfall.

Skräp, restavfall och industriellt restmaterial kan med lätthet komprimeras till en bråkdel av ursprungsvolymen och inneslutas i cylindriska balar. En metod som möjliggör ett hållbart system för avfallshantering både idag och i framtiden.

Flexus rundbalspress

Balkammaren är kärnan i våra unika och energieffektiva balpressarHjärtat av Flexus unika system är balpressen. Avfall, återvunnet material och andra material förvandlas till lätthanterliga rundbalar. Vanliga lastbilar kan användas för transporten och balarna kan förvaras säkert utomhus.

Systemet kan användas för stationär installation och kan till fullo integreras i ett befintligt avfallshanteringsflöde. Installationen görs för att möta krav och förhållanden för varje specifikt fall.

Det mobila balningssystemet kan med lätthet transporteras från plats till plats. Detta ger en stor flexibilitet att hantera både mindre och större balningsuppdrag, till exempel vid planerade driftstopp på sopförbränningsanläggningar.

Ren och effektiv lagring av sopor både för kortare och längre lagring