Information om cookies

Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. Cookies används i första hand för att anpassa informationen på sidan så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies kan även användas för att anpassa den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig för ett login på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Webbplatsen kan använda både session cookies och beständiga cookies. Med session cookies avses cookies som endast lagras i minnet på webbservern under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Med hjälp av beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och eventuella inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. Denna webbplats använder beständiga cookies i första hand för att komma ihåg land-/språkval, men vi reserverar rätten att använda beständiga cookies för statistikinsamling och liknande.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från denna webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av webbplatsen.