Rundbalspressens funktion

Första fasen utgörs av att material matas in i balkammaren
Andra fasen utgörs av att balen nätas inne i balkammaren
I tredje fasen lyfts den nätade balen över till plastarenheten
Under den fjärde fasen plastas balen med sträckfilm
Och medan balkammaren jobbar med nästa bal lastas den färdiga balen över på baltransportören

Komprimering

Materialet matas in i balkammaren via en inmatningstransportör och tvångsmatas mellan mattorna i balningsenheten. Det okomprimerade materialet roterar runt kammarens axel och när mer och mer material matas in i kammaren så ökar komprimeringen av materialet.

Balkomprimeringen ökar ju mer material som matas in i kammaren och balen blir jämn och stabil. Relativt lite effekt krävs för att komprimera material på detta sätt. Mjukare och mindre fragment ger vika och bäddar in större och hårdare objekt under komprimeringsprocessen.

Datorsystemet övervakar komprimeringen genom att mäta hydraultrycket på balningssystemet.

Operatören ställer enkelt in komprimeringsnivån som krävs för det balade materialet via datorsystemet.

Nätning

När fullt kammartryck uppnåtts matas nätet in och omsluter balen. Nätet matas in i kammaren med luftmunstycken.

Nätet som nu ligger runt omkretsen på balen bibehåller sin form och förhindrar det komprimerade materialet från att expandera när kammaren öppnas, såväl som att öka den mekaniska hållbarheten för balen.

Nätet är tillverkat av miljövänligt polyeten. En rulle nät är tillräcklig för fler än 100 balar, och byts lätt av operatören.

Operatören kan ställa in erforderligt antal varv nät och datorsystemet kontrollerar kontinuerligt så att nätet matas in som det ska.

Överföring till plastarenhet

Balkammaren öppnas sedan upp och kammargavlarna trycks mot balens sidor för att hålla den fast medan den överförs till plastarenheten. Nätningen och den höga komprimeringen av balen minimerar materialförluster.

Plastning

Balen plastas in med en tunn, stark sträckfilm av plast som är både lufttät och vattentålig.

Plastningen görs med en plastararm som roterar runt plastarbordet för att ge en 50% överlapp av plastfilmen på balen.

Medan balen plastas återvänder kammargavlarna till balkammaren, varpå kammaren stängs och nytt material börjar matas in i enheten. När den färdig balen plastats klart skärs sträckfilmen av och balen matas ut på baltransportören.

Sträckfilmen är väldigt tålig, även om den är tunn. Detta försäkrar en hermetisk inneslutning av materialet som balats vilket förhindrar såväl att skräp ramlar ur som att nerbrytningsprocessen avstannar.

Sträckfilmen och nätet som balarna omsluts av består av polyeten som bryts ner till koldioxid och vatten vid förbränning. Sträckfilmen är bara 25-30 µm tjock och utgör bara 0,1-0,2% av balens totala vikt. En rulle sträckfilm räcker till 15-25 balar beroende på hur många lager som läggs på balen. Sträckfilmsrullarna byts enkelt av operatören.

Utmatning

Den färdiga plastade balen välts ut på baltransportören för omlastning till vidare transport eller lagring. Om baltransportören utrustas med våg och märkningsmaskin kan varje enskild bal markeras med datum, vikt, typ av material eller med streckkod, beroende på vilka krav som ställs.