En anpassningsbar lösning för dina behov

Presskapacitet

Balning av strimlade hushållssopor under driftstopp i Borås, SverigePressens kapacitet beror till stor del på vilken typ av material som hanteras och hur det matas in i maskinen. Under produktionsförhållanden har en kapacitet på upp till 40 balar i timmen bekräftats för vissa material. Dock kan underhållsarbete och liknande inte alltid undvikas, och en del material kan innehålla svårbearbetade delar som kan dra ner kapaciteten på pressen. Vid balning av hushållssopor (MSW) ligger den effektiva kapaciteten på omkring 15-25 balar/timme, inklusive service och underhåll, rengöring och liknande sysslor.

Våra produkter består i huvudsak av två modeller; Breeze och Tornado. Tornadomodellen har högre kapacitet och är snabbare. Beroende på era behov kan man välja att använda enstaka eller flera maskiner för att nå den begärda kapaciteten. Andra faktorer spelar också roll, om man till exempel under kortare perioder kräver högre kapacitet så kan den snabbare Tornadomodellen vara det bättre valet, medan för ett långsammare och jämnare flöde så kan det räcka med en Breeze.

Vilken kapacitet man kan nå för olika material beror på en mängd variabler. Kontakta oss på Flexus Balasystem för mer information och för att ta del av vår kunskap och erfarenhet för specifika material.

Beräkna lagringsyta

Ungefärliga dimensioner på en färdig rundbalEn enstaka bal har en diameter på ungefär 120-135 centimeter, och är 120 centimeter hög.

En vanlig hjullastare kan med lätthet stapla 4 balar på höjden (4,8 meter), men med en teleskoplastare ser vi ofta staplar upp till 8 balar på höjden. Balarna staplas omlott, så att varje bal täcker halva ytan på två balar under och på så sätt låser dem på plats. Detta gör hela stapeln säkrare för lagring, vilket naturligtvis även är viktigt för den personliga säkerheten.

Här nedan kan du räkna ut den ungefärliga lagringskapaciteten för en given yta. Du kan också få ett hum om den totala lagringsvikten, beroende på vilket material som ska behandlas. Det förinställda exemplet beräknar på en yta av 50x30 meter (1500 kvadratmeter) med balar av hushållssopor (MSW, organiskt avfall). Som utgångspunkt beräknas baldiametern som 120 cm.

Hur många balar/ton?

Mata in material och yta för er egen lagringsanläggning och se hur mycket som kan lagras!

 x 


Lager Stapelhöjd I detta lager Antal balar Total vikt
1:a lagret 1,2 meter
2:a lagret 2,4 meter
3:e lagret 3,6 meter
4:e lagret 4,8 meter
5:e lagret 6,0 meter
6:e lagret 7,2 meter
7:e lagret 8,4 meter
8:e lagret 9,6 meter

OBS: Alla uppgifter ovan är ungefärliga och kan variera från fall till fall.