Komprimerat avfall i rundbalar

Rundbalning - den bästa lösningen för lagring och transport

Flexus Balasystems slitstarka och tåliga rundbalspress är den bästa, säkraste och mest ekonomiska lösningen för balning, transport och lagring av avfallsfraktioner som hushållssopor (MSW), RDF, SRF, betmassa och återvinning.

Flexus Balasystems rundbalspress