Komprimerat avfall i rundbalar

Rundbalning - den bästa lösningen för lagring och transport

När du behöver komprimering, volymreduktion, balning och inplastning av olika material. Flexus erbjuder en unik etablerad teknisk lösning och lång erfarenhet för: Hushållsavfall, RDF, SRF, Förnybar energiprojekt, Förbränningsverk, Energiåtervinning från avfallsfraktioner, Industriavfall, transferstationer, biomassa, däck, ASR, betmassa, pappersmassa, aska, m.m.

Flexus levererar en kostnadseffektiv lösning för lagring och transport, hantering, hållbara transportkedjor.

Mobilitet, flexibilitet, servicevänlig, lättanvänd, fristående anläggning eller för integrering i sorterings-/behandlingsanläggningar – Flexus finns där för dig!

Flexus – är en del av din cirkulära ekonomi och hållbarhetskoncept

Flexus rundbalningssystem